Värmebehandling

Värmebehandling

Stål värmebehandlas för att åstadkomma önskade förändringar i mikrostruktur och mekaniska egenskaper. Man värmebehandlar till exempel för att ta bort inre spänningar till exempel från tidigare behandling (t.ex. som härdning, kallvalsning eller svetsning), förfina kornstruktur och storlek, för ökad tänjbarhet och för att underlätta vidare bearbetning.

Avspänningsglödgning

Avspänningsglödgning

Avspänningsglödgningen utförs enligt ISO 17663:2009. Anläggningen är en ”klass 3” anläggning. Detta innebär att anläggningen uppfyller kraven på de givna temperaturskillnaderna mellan olika mätpunkter enligt ovan nämnda ISO standard.

​Vi har ett flertal ugnar. Max mått ca 8 x 2.5 x 2.5 meter. Vi har också en ugn med mått 2500 x 2500 x 1500 som gör att vi kan hålla bra priser på avspänningsglödgning av medelstort gods. Vi utför även avspänningsglödgning i skyddsgas och vakuum. Te.x för avspänningsglödgning och släckglödgning av rostfritt och syrafast stål i höga temperaturer, 1050-1100° C eller över 1200° C, kommer vår vakuumugn, med måtten 900x900x1500 mm till användning. Vid vakuumhärdning bibehålles den fina ytan på detaljerna.

Vid såväl spånavskiljande som plastisk bearbetning av stål, uppkommer i de bearbetade detaljerna spänningar som kan medföra ökad hårdhet och försvåra fortsatt bearbetning. Dessa spänningar kan även ge upphov till formförändringar vid efterföljande härdning. De bör därför utlösas genom en avspänningsglödgning under 1-2 timmar. Temperaturen skall för kolstål och låglegerade stål vara 550-650° C , för varmarbetsstål och snabbstål 600-750° C. Även svetsade konstruktioner måste i de flesta fall avspänningsglödgas efter svetsningen. Avspänningsglödgningen förbättrar även utmattningsegenskaperna. För att värmespänningar inte ska uppkomma vid svalningen låter man normalt godset svalna med ugnen till ca 400° C, varefter det tas ut och får svalna fritt i luften. Vi utför även värmebehandling av Aluminium och Kopparlegeringar.

Mjukglödning

Denna värmebehandling sänker stålets hårdhet. Genom att värma upp stålet till ca 750-800° C och därefter låta det svalna mycket långsamt erhåller man ett mjukare stål.

Normalisering

Denna värmebehandling kallas även normaliserande glödgning och innebär att stålet värms upp till en temperatur som ungefär motsvarar härdningstemperaturen och hålls där under 10-20 min, varefter det får svalna fritt i luften. Genom normaliseringen erhålls en kornförfining hos stål som blivit grovkornigt genom uppvärmning till hög temperatur t.ex vid smidning eller svetsning.