Seghärdning

Seghärdning innebär härdning med efterföljande Anlöpning vid temperaturer mellan 500 och 700°C kallas seghärdning (sänker hårdheten men förbättrar segheten avsevärt). Avsikten är att skapa en god kombination av hållfasthet och seghet. Seghärdning används förutom på färdiga detaljer även på halvfabrikat av stång, rör och smide. Det finns ett antal standardiserade hållfasthetsklasser för seghärdningsstålen med hårdheter som ger bra skärbarhet.

Seghärdning

Seghärdning ger:

  • Hög sträckgräns
  • Brottgräns och livslängd
  • Med höga seghetsegenskaper.

De vanligaste seghärdningsstålen

  • SS 2225 (25CrMoS4) Svetsbart för användning t.ex. i axlar och kugghjul.
  • SS 2244 (42CrMo4) Används t.ex. i axlar, kugghjul, skruvar, kolvstänger och dragstänger.
  • SS 2541 (34CrNiMo6) Lämpat för konstruktioner med stora seghärdningstvärsnitt.
  • KS 308 Samma användningsområden som SS 2541 men med förhöjda egenskaper.
  • C45 (SS 1650, 1672) Användningsområden är axelmaterial, kugghjul maskinelement, mm.

Flertalet ugnar för seghärdning

Vi har stora och många ugnar för seghärdning. Seghärdningsprocessen sker genom att vi anpassar atmosfären i ugnen till samma kolhalt som materialet, så att varken en upp- eller avkolande effekt uppstår