Sätthärdning

Sätthärdning

Sätthärdning är en termokemisk ythärdningsmetod. Ett stål med låg kolhalt, oftast under 0,20 % C, kolas upp i ytan till ca 0,7-0,9 % C. Vid den efterföljande härdningen erhålles en hög ythårdhet och en seg kärnstruktur. Den höga ythårdheten ger ett högt slitagemotstånd. 

Sätthärdning

Sätthärdning fakta

Godset uppkolas i en gasatmosfär för att därefter automatiskt kylas i det integrerade oljekaret. Detaljer som kräver vattenkylning kan uppkolas i universalugnen för att sedan manuellt härdas i vattenbadet. Vanligt förekommande stål vid sätthärdning är SS 2511.

Karbonitrering

Karbonitrering är en variant av sätthärdning som används när detaljerna är tillverkade av lågt legerade stålsorter. Genom tillsats av ammoniak i ugnsatmosfären ökar härdbarheten i det uppkolade ytskiktet så att stål som normalt skulle vattenhärdas, kan härdas i olja för att uppnå höga ythårdheter. Den mindre brutala kylningen i olja minskar formförändringen som vid sätthärdning. Efter uppkolning och härdning erhålles en hög ythårdhet och en relativt seg kärnstruktur. Stål som är lämpliga för karbonitrering är bl.a; SS 1265, C15E, 11SMn30, 11SMnPb30, SS 1922, SS 1926 och S355JR.