Nitrokarburering

Nitrokarburera

Nitrokarburering är en variant av nitreringsprocessen med ytligt härdningsskikt, lämplig för stål med krav på ökad slitstyrka och bättre hållfasthet. All stål kan nitrokarbureras, men resultatet är beroende av legeringshalten i materialet.  Vår största ugn för nitrokarburering är Ø 1550 mm x H 2500 mm.

Nitreg® + ONC

Nitrokarburering fakta

Jämfört med nitrering är nitrokarburering en korttidsprocess, med en processtid på mellan 30 minuter och fem timmar. Nitrokarburering påminner om nitrering, men förutom kväve tillförs även kol till stålets yta från ett kolavgivande medium. Temperaturen är något högre än vid nitrering, ca 550 – 580 ºC. Nitrokarburering kan utföras i gas, plasma eller saltbad. Nitrokarburering i gas föregås ofta av förvärmning/-oxidering, antingen i en separat ugn eller i nitrokarbureringsugnen. Eftersom kol ska transporteras till stålytan måste atmosfären, förutom ammoniak, även innehålla ett kolavgivande medium. Som kolkälla har tidigare använts, och används fortfarande, endogas och exogas, som båda innehåller kolmonoxid, som är den aktiva kolöverförande gasen. Idag används även andra kolkällor, framförallt koldioxid, som reagerar med vätgas under bildning av kolmonoxid.

 

Fördelar med nitrokarburering: