Marknadens bästa nitrerstål

Med relativt höga mekaniska värden och hög kärnhållfasthet erhålles, efter 60h gasnitrering, en mycket hög ythårdhet på ca 1200 hv (hrc 70). härddjup 0.5-0.6 mm.

Stål SS 2940 utvecklades under åren 1935-1945

Vid den tiden var sätthärdning den dominerande härdmetoden, vilket är en brutal härdmetod, eftersom den sker vid en hög temperatur (ca 900º C). Detta innebär att de sätthärdade komponenterna “slår sig” och kräver efterföljande maskinbearbetning eller slipning, vilket är tidskrävande och dyrt. Gasnitrering  är däremot en skonsam härdmetod, eftersom den sker vid en låg temperatur, ca 530º C, och är dimensionsstabil om operationsföljd enligt vårt datablad “nitrerhärdning” följs.

Gasnitrera

Användningsområdet är numera omfattande som t ex till kugghjul, kolvar, foder, spindlar, borrstänger mm för stålverk, sten och gruvindustrin, massa och pappersbruk plastindustrin m. fl.