Legeringens inverkan och effekt vid härdning

Traditionella stål har kol som viktigaste legeringsämne. Moderna stålsorter innehåller även många andra ämnen (exempelvis krom, molybden och vanadin), vilket ger stålet olika egenskaper. Stål med små mängder legeringsämnen utöver kol kallas olegerade stål eller kolstål.

Härda stål – Kol

Härdning och kol

Härda stål – Kisel

Härdning och kisel

Härda stål – Mangan

Härdning och mangan

Härda stål – Fosfor

Härda stål fosfor

Härda stål – Svavel

Härda stål – Krom

Härda stål krom

Härda stål – Molybden

Härda stål - Molybden

Härda stål – Nickel

Härda stål - nickel

Härda Stål – Aluminium

Härda stål - Aluminium

Härda stål – CrNiMo

Härda stål CrNiMo

Fråga oss!

Ämnet håller inte? Hur skall detta stål härdas? Komponenten spricker. Jag behöver stål med seg kärna och en ythårdhet på min 60 HRC.

Har även Du hållfasthets, -slitage eller korrosionsproblem med komponenter eller konstruktioner i Stål? Vi har arbetat med härdning av stål i 40 år och vi har utbildat 100 tals medarbetare på industriföretag.