Härda stål – mekaniska egenskaper

De viktigaste egenskaperna hos stål är stor formbarhet och hållbarhet, hög draghållfasthet och sträckgräns samt god termisk ledningsförmåga. De mekaniska egenskaperna hos stål kan kontrolleras noggrant genom lämpligt val av härdning och värmebehandling vilket skapar stålets slutliga mikrostruktur.

Dragprov

För att definiera egenskaperna hos ett givet stål används flera olika mätsystem. Till exempel bestämms sträckgräns, brotttöjning och styvhet genom dragprovningen. Seghet mäts genom slagprov och hårdhet bestäms genom att låta ett hårt föremål penetrera ytan och mäta avtrycket.

Dragprovning är en metod för att utvärdera den strukturella responsen hos stål under last där resultat uttrycks som ett förhållande mellan spänning och töjning. Förhållandet mellan spänning och töjning är ett mått på materialets elasticitet och detta förhållande kallas elasticitetsmodul.

Härda stål - Dragprov
Mekaniska värden stål

Sträckgräns = Den högsta spänning som ett material tål utan att formförändring kvarstår när lasten avlägsnats. 

Dragprov sträckgräns
Mekaniska värden sträckgräns

Brottgräns

Brottgräns
Mekaniska värden Brottgräns

Kontraktion. Den procentuella minskningen av tvärsnittsarean vid brottstället på en provstav. Betecknas Z.

kontraktion
kontraktion mekaniska värden

Fråga oss!

Ämnet håller inte? Hur skall detta stål härdas? Komponenten spricker. Jag behöver stål med seg kärna och en ythårdhet på min 60 HRC.

Har även Du hållfasthets, -slitage eller korrosionsproblem med komponenter eller konstruktioner i Stål? Vi har arbetat med härdning av stål i 40 år och vi har utbildat 100 tals medarbetare på industriföretag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *