Gasnitrera

Gasnitrera

Gasnitrering är en ythärdningsmetod som på senare tid har ökat kraftigt i användning i och med att fler och fler företag upptäcker fördelarna med att  gasnitrera. Komponenterna kan bearbetas fullt färdigt och som sista operation utföres gasnitreringen i en kväveavgivande gas vid en så låg temperatur som 510ºC. Vi har ett flertalet ugnar för att gasnitrera. Vår största ugn är Ø 1550 mm x H 2500 mm.

Nitreg® + ONC

Gasnitrera och Nitrokarburera + ONC

ONC® är en teknik som i många fall kan ersätta förkromning. Beroende på typ av stål kan delar som behandlats med Nitreg® + ONC-processerna enkelt klara över 200 timmars saltspraytest enligt ASTM B117 innan en korrosionsfläck uppstår. den minsta formförändringen och den högsta hårdheten.

Gasnitrera fakta

Gasnitrering är en termokemisk ythärdningsprocess som används för att öka slitagemotstånd, ythårdhet och utmattningshållfasthet genom diffundering in av kväve och bildandet av hårda nitridutskiljningar. Den högsta yhårdheten vid gasnitrering erhålls med stål som innehåller Al, Cr, Mo och V. Gasnitrering är den värmebehandlingsmetod, som ger den minsta formförändringen och den högsta hårdheten.

Gasnitrera fördelar: