Flamhärda

Flamhärda

Flamhärdning är en härdmetod, som utnyttjas för att öka ythårdheten på ett obehandlat eller seghärdat stål med bibehållen seghet i kärnan. Godset som ska flamhärdas värms till rätt härdtemperatur varefter det kyls i vatten, olja eller luft. Det är då viktigt att ha tillräckligt med opåverkat gods bakom den flamhärdade ytan, som kan avleda värmen tillräckligt fort.

Flamhärda

Flamhärda fakta

Vid flamhärdning erhålles ett hårdhetsskikt om ca 3-5 mm djup och kan med fördel användas på stål med hög kolhalt som SS 2244 eller SS 1650. En anlöpning efter härdning är ibland lämpligt, men ej nödvändigt, för att minimera sprickrisken

Flamhärdning och induktionshärdning är två metoder som i många avseenden ger likvärdiga resultat. Vid flamhärdning har man möjlighet att lokalhärda partier av detaljer.

Flamhärdning används för komponenter som utsätts för tung belastning. Genom flamhärdning  införs en hög ythårdhet med ett djupt härdningsskikt som kan hantera extremt höga laster. Utmattningshållfastheten ökar genom att en mjuk kärna utvecklas, omgiven av ett hårt yttre lager. Dessa egenskaper är önskvärda för delar som utsätts för torsionell belastning och ytor som utsätts för kraftiga slag. Flamhärdning utförs styckvis, vilket möjliggör mycket förutsägbar måttrörelse från del till del.

Användningsområden

Flamhärdning används för att förstärka de mekaniska egenskaperna i ett lokalt område på en komponent. Det härdade område som blir resultatet förbättrar både slitage- och utmattningsmotståndet och hållfasthetsegenskaperna.

Till vanliga användningsområden för flamhärdning hör axlar, slitringar, travershjul, wireskivor, kurvor, löphjul m.m. kugghärdning av kugghjul, drev och kuggstänger. Paletter, bockverktyg, linjaler och övriga verktyg.

Fördelar med flamhärdning: