Avspänningsglödning

Avspänningsglödgning är en mycket viktig arbetsprocess. Väljer man bort avspänningsglödning så kan det i många fall få förödande konsekvenser.

Eftersom fler och fler industrier, t.ex. pappersbruk, stålverk och gruvor, numera kör med kontinuerlig drift och i regel endast har ett årligt underhållsstopp gäller det att delar och konstruktioner håller och ej brister p.g.a. utmattning.

Svetsade konstruktioner eller detaljer som genom skärande eller plastisk formning och bearbetning erhållit spänningar i godset bör därför alltid avspänningsglödgas.

Avspänningsglödgning