<%@ language="javascript"%> <%Response.Buffer = true;%> <% var objESSF = new ESSF(); g_strAdminRelPath = "admin/"; var objswitemtypes = new switemtypes(); sd_admin_defs_init(objswitemtypes); %> Härdnytt
untitled.jpg
Hem Härda stål Värmebehandling Våra policys Kontakt Härdnytt
Flamhaerdning.jpg

Avspänningsglödgningen utförs enligt ISO 17663:2009. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Avspänningsglödgning är en mycket viktig arbetsprocess som tyvärr har minskat i omfattning de senaste 10-15 åren. Detta kan i många fall få förödande konsekvenser.

Vakuumhärdning

Vi har en av Sveriges största ugn för vakuumhärdning.

Gasnitrering av långa längder

Vi har en av Sveriges största kapacitet på gasnitrering.

Härdnytt

Med jämna mellanrum mailar vi ut nyhetsbrev till våra kunder. I nyhetsbrevet informerar vi om de olika härd- och värmebehandlings processer som vi genomför. Vi informerar också om stål-kvaliteter och ger exempel på komponenter som vi har vämebehandlat 

eller härdat.

Friformssmide.jpg Härdnytt nr 2-11 Härdning av långa längder

- Vi nitrerhärdar längder upp till ca 3000 mm

- Vi vakuumhärdar längder upp till 1500 mm

- Vi avspänningsglödgar längder upp till 15 meter

Friformssmide.jpg Härdnytt nr 4-11 Härdning av långa linjaler och glidskenor

Industrin har behov av att härda långa linjaler mm för att öka slitstyrkan.

Vi har två härdmetoder lämpliga för denna typ av härdning.

Löpande information

2018-08-13

Välkommen tillbaka från semstern. Nu kör vi för fullt igen!

 

2018-06-19 Nitrerstål!

Nitrerstål är vanligen legerade seghärdningsstål med en speciell sammansättning, som ger högsta ythårdhet vid nitrerhärdning. Nitrerhärdning (gasnitrering) utförs i ammoniakgas i temperaturer mellan 510-530° C. Kväve diffunderar in i stålytan och ger en extrem hög ythårdhet. Även andra stål än nitrestål kan nitrerhärdas men med lägre hårdhet i jämförelse med nitrerstål.

 

2018-05-10 Glöm inte att avspänningsglödga!

Vi har ett flertal ugnar. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Vi har också en ugn med mått 2500 x 2500 x 1500 mm som gör att vi kan hålla bra priser på avspännings-glödgning av medelstort gods.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Tipsa en kollega

Till

Till (e-post)

Från

Från (e-post)