Hem

Komplett härdverkstad i Göteborg

Vi har härdat och värmebehandlat för Nordisk industri i mer en 40 år.

Stora och flera ugnar

Vi utför det mesta inom härdning och värmebehandling såsom nitrokarburering, gasnitrering, flamhärdning, härdning i vatten, sätthärdning avspänningsglödgning. blästring och vakuumhärdning.

Kunskap

Vi är ett företag med hög kunskap inom härdning och värmebehandling. Vi har utbildat 100-tals medarbetare inom verkstadsindustrin, på mindre mekaniska verkstäder och på stora företag som SSAB, VOLVO och Sandvik.

Personliga med Korta leveranstider

Vi är ett relativt litet företag. När du ringer till oss så kommer du direkt till vår verkstad. Vi är kända för vår personliga service och för våra korta och säkra leveranstider.

Våra härdprocesser

Gasnitrering och Nitrokarburering + ONC

ONC® är en teknik som i många fall kan ersätta förkromning. Beroende på typ av stål kan delar som behandlats med Nitreg® + ONC-processerna enkelt klara över 200 timmars saltspraytest enligt ASTM B117 innan en korrosionsfläck uppstår.

Nitreg® + ONC
Vakuumhärda och glödga
Våra härdprocesser

Härda och glögda i vakuum

I vår vakuumugn härdar vi framförallt verktygsstål. Vi släckglödgar och glödgar stål och metaller.  Vakuumhärdning ger små formförändringar och en metallisk blank yta. Detaljerna kan därför ofta monteras ihop direkt efter härdningen. Vår vakuumugn har storleken bredd 900, höjd 900 och max längd 1500 mm.

Härdverkstad på Lindholmen i Göteborg

Våra härdprocesser

Fler av våra härdmetoder

Sätthärdning och Karbonitrering

Sätthärdning är en termokemisk ythärdningsmetod. Karbonitrering är en variant av sätthärdning som används när detaljerna är tillverkade av lågt legerade stålsorter.

Flamhärdning

Flamhärdning och induktionshärdning är två metoder som i många avseenden ger likvärdiga resultat.

härdning

Vi släcker i vakuum, cirkulerande luft, olja och vatten.

Vi utför bl.a. följande värmebehandling:

Avspänningsglödgning

Vi avspänningsglödgar i skyddande atmosfär. I såväl spånavskiljande som plastisk bearbetning av stål, uppkommer i de bearbetade detaljerna spänningar som kan medföra ökad hårdhet och försvåra fortsatt bearbetning. Dessa spänningar kan även ge upphov till formförändringar vid efterföljande härdning. Även svetsade konstruktioner måste i de flesta fall avspänningsglödgas efter svetsningen .

Mjukglödgning

Denna värmebehandling sänker stålets hårdhet. Genom att värma upp stålet till ca 750-800° C och därefter låta det svalna mycket långsamt. Som namnet antyder är syftet med mjugglödning att göra ett material så mjukt som möjligt. Efter mjukglödgning får materialet en mjuk struktur som är lätt att maskinbearbeta.

Normalisering

Denna värmebehandling kallas även normaliserande glödgning och innebär att stålet värms upp till en temperatur som ungefär motsvarar härdningstemperaturen och hålls där under 10-20 min, varefter det får svalna fritt i luften. Genom normaliseringen erhålls en kornförfining hos stål som blivit grovkornigt genom uppvärmning till hög temperatur t.ex vid smidning eller svetsning.

Släckglödgning

Släckglödgning används för rostfria austenitiska stål, och innebär homogeniseringsglödgning eller i vissa fall en rekristallisationsglödgning. Vid långsam svalning efter uppvärmningen utskiljs sekundärfaspartiklar i de austenitiska stålen. Utskiljningen sker vanligen i korngränserna. För rostfria, austenitiska stål innebär detta en minskning av kromhalten nära korngränserna, vilket försämrar korrosionsbeständigheten lokalt och kan resultera i interkristallin korrosion (krongränsfrätning).

Härdverkstad på lindholmen

Om vår härdverkstad

Vi har lång erfarenhet av härdning och värmebehandling, härdverkstaden startades 1916 som en del av Götaverkens varv.

Vi utför det mesta inom härdning och värmebehandling, alltid med snabba och säkra leveranstider. Vi finns på Lindholmens Science Park industriområde i Göteborg.

Under våren flyttar vi till en ny större lokal och i samband med flytten kommer vi att investera i nya processer bl.a ONC® som är en teknik som i många fall kan ersätta förkromning. Beroende på typ av stål kan delar som behandlats med Nitreg® + ONC-processerna enkelt klara över 200 timmars saltspraytest enligt ASTM B117 innan en korrosionsfläck uppstår.

Kontakta oss!

Adress

Anders Carlssons Gata 30
417 55 Göteborg

Telefon + mail
Telefon: +46 31-515070 verkstad@hardverkstad.se
Öppettider

MÅN-FRE 07:00 – 15:30

Följ oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss!