untitled.jpg
Hem Härda stål Värmebehandling Våra policys Kontakt Härdnytt
Seghaerdning.jpg

Avspänningsglödgningen utförs enligt ISO 17663:2009. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Avspänningsglödgning är en mycket viktig arbetsprocess som tyvärr har minskat i omfattning de senaste 10-15 åren. Detta kan i många fall få förödande konsekvenser.

Vakuumhärdning

Vi har en av Sveriges största ugn för vakuumhärdning.

Gasnitrering av långa längder

Vi har en av Sveriges största kapacitet på gasnitrering.

Seghärdning

Härdning med efterföljande anlöpning vid temperaturer mellan 500 och 700°C kallas seghärdning. Genom seghärdning erhåller konstruktionsstål ett högt förhållande mellan sträckgräns och brottgräns samt höga värden för förlängning, kontraktion och slagseghet. Man arbetar vanligen inom hårdhetsområdet 210-400 HB, vilket motsvarar brottgränsen 700-1280 N/mm2.

Vanligt förekommande stålkvaliteter vid seghärdning är SS 1672 (klena dimensioner) SS 2541, SS 2225 och SS 2244.

Seghaerdning-2.JPG                                                                  Seghärdning av axel

Löpande information

2018-08-13

Välkommen tillbaka från semstern. Nu kör vi för fullt igen!

 

2018-06-19 Nitrerstål!

Nitrerstål är vanligen legerade seghärdningsstål med en speciell sammansättning, som ger högsta ythårdhet vid nitrerhärdning. Nitrerhärdning (gasnitrering) utförs i ammoniakgas i temperaturer mellan 510-530° C. Kväve diffunderar in i stålytan och ger en extrem hög ythårdhet. Även andra stål än nitrestål kan nitrerhärdas men med lägre hårdhet i jämförelse med nitrerstål.

 

2018-05-10 Glöm inte att avspänningsglödga!

Vi har ett flertal ugnar. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Vi har också en ugn med mått 2500 x 2500 x 1500 mm som gör att vi kan hålla bra priser på avspännings-glödgning av medelstort gods.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Tipsa en kollega

Till

Till (e-post)

Från

Från (e-post)