untitled.jpg
Hem Härda stål Värmebehandling Våra policys Kontakt Härdnytt
Haerdning.jpg

Avspänningsglödgningen utförs enligt ISO 17663:2009. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Avspänningsglödgning är en mycket viktig arbetsprocess som tyvärr har minskat i omfattning de senaste 10-15 åren. Detta kan i många fall få förödande konsekvenser.

Vakuumhärdning

Vi har en av Sveriges största ugn för vakuumhärdning.

Gasnitrering av långa längder

Vi har en av Sveriges största kapacitet på gasnitrering.

Härda stål

Härdning är en termisk värmebehandlingsmetod, som medför att materialets hårdhet ökar väsentligt. Härdning utförs för att höja hållfastheten eller öka slitstyrkan. Med härdning kan i många fall ståldetaljer tillverkas i klenare dimensioner och därmed få lägre vikt, men ändå hålla en hög hållfasthet. Härdning ingår också som del i processerna sätthärdning och karbonitrering.

Hårdheten vid härdning är i första hand beroende av stålets kolhalt (C), under förutsättning att kylningshastigheten vid härdning varit tillräcklig hög. Maximal hårdhet erhålles med en C-halt av 0,7-0,8 procent.

Stålets härdbarhet, eller härddjup, påverkas av olika legeringstillsatser som t ex mangan, krom, nickel och molybden. Mycket låga mängder av bor förbättrar också härdbarheten.

Efter härdning utförs en anlöpning, för att justera hårdheten till önskad nivå. Anlöpning är en termisk värmebehandlingsmetod. Efter härdning skall stålet alltid anlöpas. Den för stålsorten maximala hårdheten, som erhålles vid härdningen, gör att materialet har en låg seghet. Genom anlöpning minskar spänningen i materialet och segheten ökar.

Anlöpningen kan indelas i tre huvudgrupper:

1. Låganlöpning 160-300°C

2. Anlöpning för fjäderstål 300-500°C

3. Höganlöpning 500°C

1. Låganlöpning, 160-300°C, används för sätthärdningsgods och verktygsstål, som används för kallbearbetning. Normalt hårdhetskrav ligger runt 60 HRC.

2. Anlöpningsområdet 300-500°C används för t ex fjäderstål.

Normalt hårdhetskrav ligger runt 45 HRC.

3. Höganlöpning vid 500°C eller högre används för seghärdningsstål och för verktygsstål av typ varmarbetsstål och snabbstål. Verktygsstålen skall alltid anlöpas minst två gånger med mellanliggande svalning till rumstemperatur

Som framgått varierar anlöpningstemperaturen, beroende på krav och stålsort, från 160°C till 500°C eller högre.

För vissa stålsorter har hålltiden stor betydelse; en förlängd hålltid motsvarar då en högre anlöpningstemperatur. Beroende på typ av stålsort förekommer vid anlöpning inom vissa temperaturområden så kallad anlöpningssprödhet. Dessa områden kan man utläsa från stålleverantörernas stålkataloger, liksom lämpligaste anlöpningstemperatur beroende på krav.

Löpande information

2018-08-13

Välkommen tillbaka från semstern. Nu kör vi för fullt igen!

 

2018-06-19 Nitrerstål!

Nitrerstål är vanligen legerade seghärdningsstål med en speciell sammansättning, som ger högsta ythårdhet vid nitrerhärdning. Nitrerhärdning (gasnitrering) utförs i ammoniakgas i temperaturer mellan 510-530° C. Kväve diffunderar in i stålytan och ger en extrem hög ythårdhet. Även andra stål än nitrestål kan nitrerhärdas men med lägre hårdhet i jämförelse med nitrerstål.

 

2018-05-10 Glöm inte att avspänningsglödga!

Vi har ett flertal ugnar. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Vi har också en ugn med mått 2500 x 2500 x 1500 mm som gör att vi kan hålla bra priser på avspännings-glödgning av medelstort gods.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Tipsa en kollega

Till

Till (e-post)

Från

Från (e-post)