untitled.jpg
Hem Härda stål Värmebehandling Våra policys Kontakt Härdnytt
Haerda-staal.jpg

Avspänningsglödgningen utförs enligt ISO 17663:2009. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Avspänningsglödgning är en mycket viktig arbetsprocess som tyvärr har minskat i omfattning de senaste 10-15 åren. Detta kan i många fall få förödande konsekvenser.

Vakuumhärdning

Vi har en av Sveriges största ugn för vakuumhärdning.

Gasnitrering av långa längder

Vi har en av Sveriges största kapacitet på gasnitrering.

Gasnitrering

Gasnitrering är en ythärdningsmetod som på senare tid har ökat kraftigt i användning i och med att fler och fler företag upptäcker fördelarna med gasnitrering.

Komponenterna kan bearbetas fullt färdigt och som sista operation utföres gasnitreringen i en kväveavgivande gas vid en så låg temperatur som 510ºC. Atomärt kväve diffunderar då in i stålets ytskikt och bildar hårda nitrider i ett ytskikt på 0,2-0,7mm beroende av material och nitreringstid. Den högsta yhårdheten vid gasnitrering erhålls med stål som innehåller Al, Cr, Mo och V.

Formförändring vid gasnitrering

Gasnitrering är den värmebehandlingsmetod, som ger den minsta formförändringen och den högsta hårdheten. Eftersom behandlingen sker vid temperaturer kring 510-550ºC äger inga fasomvandlingar rum i grundmaterialet. Genom kväveupptagning i ytskiktet sker en volymökning. Denna ger en svällning i ytskiktet och ett spänningstillstånd mellan yta och kärnmaterial. Svällningen uppgår till 0,005-0,02 mm beroende på använd nitreringstid.

Nitrering-av-stora-aemnen.JPG
                                                    Gasnitrering av stora ämnen

Nitrering-av-laanga-aemnen.JPG
                                                       Gasnitrering av långa ämnen

Vi har en av Sveriges största kapacitet på gasnitrering.

Ugn 1 Ø 1500 x 2500

Ugn 2 Ø 1000 x 1450

Ugn 2 Ø 730 x 1000

Ugn 2 Ø 300 x 3000

Vi ombesörjer även gasnitrering av mycket

stora detaljer:

Max mått axlar: Ø1000x10500mm

Max mått ringar: Ø4200x6000mm för ringar

För att erbjuda god service och korta leveranstider har vi weekendjour. Erhåller vi godset som ska gasnitreras före kl 12.00 fredag är godset klart för avsändning tisdag efter 12.00.

Stål för gasnitrering:

Stålsort

Hårdhet ca

 

HV

HRC

SS 2940-04

1150

70

SS 2240-04

800

64

 

 

 

SS 2140 härdat

720

61

SS 2260 härdat

1150

70

SS 2242 härdat

1100

69

 

 

 

Arne

720

61

Caldie

1150

70

Calmax

1075

69

Holdax

750

62

Hotvar

1000

69

Impax Supreme

650

56

Orvar Supreme

1100

69

Rigor

1000

69

Sleipner

1100

69

Sverker 21

1250

 

Sverker 3

1150

70

Unimax

1100

69

 

 

 

SS 1311

400

40

SS 1572

400

40

SS 1672

450

45

SS 2134

650

56

SS 2142

650

56

SS 2172

440

45

SS 2511

650

56

 

 

 

Toolox 33

650

 

Toolox 44

750

 

 

 

 

SS 2225-05

600

55

SS 2244-05

600

55

SS 2541-03

650

56

SS 2310

1250

 

 

 

 

SS 0717

750

62

SS 0727

750

62

SS 0737

750

62

 

 

 

USt37-2

400

40

S235JR

400

40

S355JR

440

44

S355J2

440

44

St 52-3

440

44

Ovako 280

650

56

Gasnitrering Nitrering.jpg

Stål för gasnitrering Nitrering.jpg

Löpande information

2018-08-13

Välkommen tillbaka från semstern. Nu kör vi för fullt igen!

 

2018-06-19 Nitrerstål!

Nitrerstål är vanligen legerade seghärdningsstål med en speciell sammansättning, som ger högsta ythårdhet vid nitrerhärdning. Nitrerhärdning (gasnitrering) utförs i ammoniakgas i temperaturer mellan 510-530° C. Kväve diffunderar in i stålytan och ger en extrem hög ythårdhet. Även andra stål än nitrestål kan nitrerhärdas men med lägre hårdhet i jämförelse med nitrerstål.

 

2018-05-10 Glöm inte att avspänningsglödga!

Vi har ett flertal ugnar. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Vi har också en ugn med mått 2500 x 2500 x 1500 mm som gör att vi kan hålla bra priser på avspännings-glödgning av medelstort gods.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Tipsa en kollega

Till

Till (e-post)

Från

Från (e-post)