untitled.jpg
Hem Härda stål Värmebehandling Våra policys Kontakt Härdnytt
Flamhaerdning.jpg

Avspänningsglödgningen utförs enligt ISO 17663:2009. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Avspänningsglödgning är en mycket viktig arbetsprocess som tyvärr har minskat i omfattning de senaste 10-15 åren. Detta kan i många fall få förödande konsekvenser.

Vakuumhärdning

Vi har en av Sveriges största ugn för vakuumhärdning.

Gasnitrering av långa längder

Vi har en av Sveriges största kapacitet på gasnitrering.

Flamhärdning

Flamhärdning är en härdmetod, som utnyttjas för att öka ythårdheten på ett obehandlat eller seghärdat stål med bibehållen seghet i kärnan.

Vid flamhärdning erhålles ett hårdhetsskikt om ca 3-5 mm djup. Flamhärdning och induktionshärdning är två metoder som i många avseenden ger likvärdiga resultat. Vid flamhärdning har man möjlighet att lokalhärda partier av detaljer.

Fördelar med flamhärdning;

  • En begränsad lokal härdning
  • Korta uppvärmningstider
  • Minimal ytavkolning och oxidation
  • Liten formförändring
  • Ökning av utmattningshållfastheten
  • Eventuell riktning kan utföras på ohärdade ytor

      

Några exempel på stål som är lämpliga för flamhärdning;

Stålkvalitet Riktanalys i % (C) Ca hårdhet (HRC)
SS 1550 0,35 43-48
SS 1572 0,35 43-48
SS 1650 0,45 55-60
SS 1672 0,45 55-60
SS 2225 0,25 45-50
SS 2244 0,42 57-63
SS 2541 0,36 45-52
SS 0717 3,6 47-49
SS 0727 3,6 54-56
SS 0737 3,6 56-60
SS 0125 3,2 53-55
SS 0130 3,2 55-58

Flamhaerda.jpg                                                                Flamhärdning

Löpande information

2018-08-13

Välkommen tillbaka från semstern. Nu kör vi för fullt igen!

 

2018-06-19 Nitrerstål!

Nitrerstål är vanligen legerade seghärdningsstål med en speciell sammansättning, som ger högsta ythårdhet vid nitrerhärdning. Nitrerhärdning (gasnitrering) utförs i ammoniakgas i temperaturer mellan 510-530° C. Kväve diffunderar in i stålytan och ger en extrem hög ythårdhet. Även andra stål än nitrestål kan nitrerhärdas men med lägre hårdhet i jämförelse med nitrerstål.

 

2018-05-10 Glöm inte att avspänningsglödga!

Vi har ett flertal ugnar. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Vi har också en ugn med mått 2500 x 2500 x 1500 mm som gör att vi kan hålla bra priser på avspännings-glödgning av medelstort gods.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Tipsa en kollega

Till

Till (e-post)

Från

Från (e-post)