untitled.jpg
Hem Härda stål Värmebehandling Våra policys Kontakt Härdnytt
Kvalitets-och-miljoepolicy.jpg

Avspänningsglödgningen utförs enligt ISO 17663:2009. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Avspänningsglödgning är en mycket viktig arbetsprocess som tyvärr har minskat i omfattning de senaste 10-15 åren. Detta kan i många fall få förödande konsekvenser.

Vakuumhärdning

Vi har en av Sveriges största ugn för vakuumhärdning.

Gasnitrering av långa längder

Vi har en av Sveriges största kapacitet på gasnitrering.

Faktabank

Här har vi samlat ytterligare fakta om de härdning och värmebehandlingsmetoder som vi utför

Nitrering - Gasnitrering

Vid gasnitrering låter man ammoniakgas strömma över stålet vid temperaturer mellan 500-560˚C. När kvävet vandrar in i stålet förenar det sig med vissa av stålets legeringsämnen till hårda nitrider. Samtidigt sker en uttöjning av järngittret. Båda dessa faktorer medför en hårdhetsökning i ytskiktet. Den högsta ythårdheten erhålls med stål som innehåller Al, Cr, Mo och V. Legeringsämnet Ni ger inget hårdhetstillskott. I stålets yta bildas ett tunt lager av nitrider, vilket brukar kallas det vita skiktet. Dess tjocklek är beroende av nitreringstemperatur, nitreringstid och kväveaktivitet. Det vita skiktet har hög hårdhet, god slitstyrka och relativt god korrosionsbeständighet. Under förutsättning att det stål som nitreras har en finkornig struktur utan korngränskarbider är det vita skiktet relativt segt. Gasnitrering används för detaljer som kräver ett nitrerdjup mellan 0,2-0,7 mm.

Slitstyrkan hos stål ökar med stigande hårdhet. Av denna anledning har nitrerat stål mycket hög slitstyrka. Dessutom så sänks friktionskoefficienten i ytskiktet, viket bland annat medför att tendensen för skärning mellan nitrerande stål är obetydlig. Nitrerande stål kan under vissa förhållanden arbeta utan smörjning.

Hög utmattningshållfasthet är en annan egenskap som är karaktäristiskt för nitrerade stål.  Anvisningsverkan vid utmattning är mycket stor. De tryckspänningar som tillförs stålen vid nitrering minskar denna ogynnsamma faktor, varför nitrering är en mycket användbar metod när det gäller att höja utmattningshållfastheten hos maskindelar, som är försedda med vissa anvisningar.

Avspänningsglödgning före nitrering. Vid såväl spånavskiljande som plastisk bearbetning av stål, uppkommer i de bearbetade detaljerna spänningar som kan medföra ökad hårdhet och försvåra fortsatt bearbetning. Dessa spänningar kan även ge upphov till formförändringar vid efterföljande härdning. Det är därför mycket viktigt att avspänningsglödga detaljer som efter nitreringen har höga krav på formbeständighet. Avspänningsglödgningen som utförs vid 550-650˚C skall ske före den slutbearbetning som föregår nitreringen.

Stål för nitrering:

Stålsort

Hårdhet ca

 

HV

HRC

SS 2940-04

1150

70

SS 2240-04

800

64

 

 

 

SS 2140 härdat

720

61

SS 2260 härdat

1150

70

SS 2242 härdat

1100

69

 

 

 

Arne

720

61

Caldie

1150

70

Calmax

1075

69

Holdax

750

62

Hotvar

1000

69

Impax Supreme

650

56

Orvar Supreme

1100

69

Rigor

1000

69

Sleipner

1100

69

Sverker 21

1250

 

Sverker 3

1150

70

Unimax

1100

69

 

 

 

SS 1311

400

40

SS 1572

400

40

SS 1672

450

45

SS 2134

650

56

SS 2142

650

56

SS 2172

440

45

SS 2511

650

56

 

 

 

SS 2225-05

600

55

SS 2244-05

600

55

SS 2541-03

650

56

SS 2310

1250

 

 

 

 

SS 0717

750

62

SS 0727

750

62

SS 0737

750

62

 

 

 

USt37-2

400

40

S235JR

400

40

S355JR

440

44

S355J2

440

44

St 52-3

440

44

Ovako 280

650

56

Avspaenningsgloedgning.jpg

Ladda ner som PDF

Löpande information

2018-08-13

Välkommen tillbaka från semstern. Nu kör vi för fullt igen!

 

2018-06-19 Nitrerstål!

Nitrerstål är vanligen legerade seghärdningsstål med en speciell sammansättning, som ger högsta ythårdhet vid nitrerhärdning. Nitrerhärdning (gasnitrering) utförs i ammoniakgas i temperaturer mellan 510-530° C. Kväve diffunderar in i stålytan och ger en extrem hög ythårdhet. Även andra stål än nitrestål kan nitrerhärdas men med lägre hårdhet i jämförelse med nitrerstål.

 

2018-05-10 Glöm inte att avspänningsglödga!

Vi har ett flertal ugnar. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Vi har också en ugn med mått 2500 x 2500 x 1500 mm som gör att vi kan hålla bra priser på avspännings-glödgning av medelstort gods.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Tipsa en kollega

Till

Till (e-post)

Från

Från (e-post)