untitled.jpg
Hem Härda stål Värmebehandling Våra policys Kontakt Härdnytt
Avspaenningsgloedgning.jpg

Avspänningsglödgningen utförs enligt ISO 17663:2009. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Avspänningsglödgning är en mycket viktig arbetsprocess som tyvärr har minskat i omfattning de senaste 10-15 åren. Detta kan i många fall få förödande konsekvenser.

Vakuumhärdning

Vi har en av Sveriges största ugn för vakuumhärdning.

Gasnitrering av långa längder

Vi har en av Sveriges största kapacitet på gasnitrering.

Mjukglödgning Normalisering

Avspänningsglödgning (enligt ISO 17663:2009)

Avspänningsglödgningen utförs enligt ISO 17663:2009. Anläggningen är en "klass 3" anläggning. Detta innebär att anläggningen uppfyller kraven på de givna temperaturskillnaderna mellan olika mätpunkter enligt ovan nämnda ISO standard.

Vi har ett flertal ugnar. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Vi har också en ugn med mått 2500 x 2500 x 1500 som gör att vi kan hålla bra priser på avspänningsglödgning av medelstort gods.

Vi utför även avspänningsglödgning i skyddsgas och vakuum. Te.x för avspänningsglödgning och släckglödgning av rostfritt och syrafast stål i höga temperaturer, 1050-1100° C eller över 1200° C, kommer vår nya vakuumugn, med måtten 900x900x1500 mm till användning.

Vid vakuumhärdning bibehålles den fina ytan på detaljerna.

Vid såväl spånavskiljande som plastisk bearbetning av stål, uppkommer i de bearbetade detaljerna spänningar som kan medföra ökad hårdhet och försvåra fortsatt bearbetning. Dessa spänningar kan även ge upphov till formförändringar vid efterföljande härdning.

De bör därför utlösas genom en avspänningsglödgning under 1-2 timmar.

Temperaturen skall för kolstål och låglegerade stål vara 550-650° C , för varmarbetsstål och snabbstål 600-750° C.

Även svetsade konstruktioner måste i de flesta fall avspänningsglödgas efter svetsningen .

Avspänningsglödgningen förbättrar även utmattningsegenskaperna.

För att värmespänningar inte ska uppkomma vid svalningen låter man normalt godset svalna med ugnen till ca 400° C, varefter det tas ut och får svalna fritt i luften.

Vi utför även värmebehandling av Aluminium och Kopparlegeringar.

Även blästring och målning av stora ämnen!

Avspaenningsgloedgning-2.JPG

                                  Avspänningsglödgning max mått 15 x 5 x 5 meter

Avspaenningsgloedgning-2.jpg

                                      Avspänningsglödning av stora ringar

Avspänningsglödgning Avspaenningsgloedgning.jpg

Löpande information

2018-08-13

Välkommen tillbaka från semstern. Nu kör vi för fullt igen!

 

2018-06-19 Nitrerstål!

Nitrerstål är vanligen legerade seghärdningsstål med en speciell sammansättning, som ger högsta ythårdhet vid nitrerhärdning. Nitrerhärdning (gasnitrering) utförs i ammoniakgas i temperaturer mellan 510-530° C. Kväve diffunderar in i stålytan och ger en extrem hög ythårdhet. Även andra stål än nitrestål kan nitrerhärdas men med lägre hårdhet i jämförelse med nitrerstål.

 

2018-05-10 Glöm inte att avspänningsglödga!

Vi har ett flertal ugnar. Max mått ca 15 x 5 x 5 meter. Vi har också en ugn med mått 2500 x 2500 x 1500 mm som gör att vi kan hålla bra priser på avspännings-glödgning av medelstort gods.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Tipsa en kollega

Till

Till (e-post)

Från

Från (e-post)